1. Acte normative
  Legea 544/2001
  HG 123/2002
  Legea 109/2007
 2. Persoana responsabilă
  Consilier juridic Neșa Elena Veronica
  Tel. 0251311627
  email: juridic@spitalbailesti.ro
 3. Formulare pentru solicitare informații de interes public în baza legii 544/2001
 4. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative
  formular pentru reclamație adminstrativă – 1
  formular pentru reclamație administrativă – 2
 5. Documente specifice
  lista documentelor de interes public
  lista documentelor produse/gestionate de instituție
  raport informații publice Legea 544/2001