1.  Pacientul / aparținătorul va fi anunțat cu minin 24 de ore cu privire la data externării.
  2. Pacientul trebuie să prezinte cardul de sănătate eliberat de CNAS
  3. Situația externării :
  – la cerere,transfer
  – externat, starea la externare (vindecat, ameliorat, agravat, stationar, decedat).
  4. Ora externării 1200
  5. Documentele care îi sunt înmânate la externare :
  – bilet de iesire din spital
  – scrisoare medicală
  – decontul
  – reteta medicală compensată/gratuită dacă persoana este asigurată
  – certificat concediu medical (la cerere) – se eliberează numai în baza unei adeverințe de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate în ultimele 12 luni).
  – referat medical, la nevoie
  6. Pacientul va primi inclusiv informațiile privind revenirea la control sau la o eventuală apariție sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgență la spital.
  7. În cazul externării la cererea pacientului acesta va solicita în scris acest lucru, menționând că solicită externarea contrar avizului medical.
  8. La ora externării pacientul este însoțit de infirmieră la garderobă .
  9. Transportul pacientului externat la domiciliu se face în funcție de starea pacientului: personal cu mijloc de transport în comun sau cu ajutorul familiei. În cazurile nedeplasabile se face cu ambulanța din zonă .

Lista furnizorilor din teritoriu care oferă servicii medicale de Îngrijiri la Domiciliu

Lista furnizorilor din teritoriu care oferă servicii medicale de Recuperare