Sediu spital

Adresa: Str. Victoriei, nr. 18A, Băileşti, jud. Dolj, cod poştal 205100;
Telefoane exterioare:

 • Centrală: 0251311207; 0251311238
 • Telefon/fax secretariat: 0251311627
 • Manager 0728263414
 • Director financiar contabil____ 0733936472
 • Cabinet oftalmologie  ________0770313834
 • Cabinet psihiatrie  _________   0770263079
 • Cabinet ORL  _____________  0770274313
 • Cabinet medicină internă  __ _   0770915298
 • Cabinet neurologie  ________   0770306140
 • Laborator analize __________ 0251312129
 • Laborator radiologie _______   0351884408
 • Cabinet pediatrie __________  0351884409
 • Fişier ambulatoriu _________  0351884410
 • Boli infecţioase ___________   0351884411
 • Cabinet infecţii nosocomiale _    0351884412
 • Cabinet obstetrică _________   0351884413
 • Terapie intensivă __________  0351884407
 • Cabinet Sanepid __________    0351885196
 • Comp. primire urgenţe ______  0771610926
 • Birou Achiziţii, Aprovizionare _  0728263416
 • Birou RUONS _____________ 0728263415
 • Comp. Informatică _________  0725931037
 • Raportări ________________ 0728263415
 • Poarta __________________  0732127180


Adrese email:
Conducere: 
spital_bailesti@yahoo.com
Birou Achiziţii: licitatii@spitalbailesti.ro
Birou Informatică: informatica@spitalbailesti.ro
Birou Contabilitate: contab@spitalbailesti.ro
Birou RUONSruons@spitalbailesti.ro

 

Birou internări/programări

Adresa: Str. Victoriei, nr. 18A, Băileşti, jud. Dolj, cod poştal 205100
Telefon internări/programări spital: 0251311207; 0251311238 int. 624

Telefon programări ambulatoriu: 0351884410

 

Laborator analize medicale

Adresa: Str. Victoriei, nr.29, Băileşti, jud. Dolj, cod poştal 205100
Telefon: 0251312129

Email: boengiualina@yahoo.com

 

Dispensar TBC

Adresa: Str. Victoriei, nr.40, Băileşti, jud. Dolj, cod poştal 205100
Telefon: 0351884414
Telefon/fax: 0251311025
Email: 
tbc@spitalbailesti.ro

Lista telefoanelor interioare:

 • Operatoare centrală ________________  601
 • Manager_________________________ 603
 • Secretariat_______________________  614
 • Contabilitate______________________ 611
 • RUONS  _________________________  613
 • Casierie__________________________623
 • Internări_________________________624
 • Nou-născuţi_______________________619
 • Obstetrică________________________ 609
 • Pediatrie_________________________ 607
 • Primire urgenţe____________________ 604
 • Poarta___________________________ 602
 • Chirurgie_________________________608
 • Cabinet chirurgie___________________ 616
 • Boli infecţioase____________________  605
 • Boli interne_______________________ 606
 • Farmacie_________________________ 610
 • Camera de gardă interne_____________   615
 • Achiziţii, aprovizionare_______________612

Pentru eventuale sesizari puteti completa si transmite formularul pentru sesizari online