Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băilești a început Procesul de acreditare potrivit Legii 95/2006. Acreditarea constă în modalitatea prin care spitalul demonstrează că face eforturi să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al condițiilor în care se acordă. Acreditarea confirmă că o unitate medicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesare pentru a acorda îngrijiri medicale în specialitățile pe care le are în structură. În prezent spitalul deține următoarele certificate:

1. Certificat de acreditare spital

2. Certificat de acreditare SR EN ISO 15189 pentru laboratorul de analize medicale

3. Certificat de implementare SR EN ISO 9001 privind sistemul de management al calității pentru activități de asistență medicală, radiologie și imagistică medicală

4. Certificat EN ISO 13485 pentru dispozitivele medicale folosite – Steril România SRL

5. Certificat EN ISO 13485 pentru dispozitivele medicale folosite – Demophorius Healthcare SRL

6. Certificat SR EN ISO 14001 privind colectarea deșeurilor periculoase – Stericycle România SRL