Începând din data de 01.04.2013, în conformitate cu dispozițiile art.74 alin.(1) lit.c) din H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 și a Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băilești, sunteți obligați să achitați coplata pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în valoare de 7 lei. Excepție fac :

1. persoanele fizice pentru care criteriul de internare este urgenţa;

2. copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii;

3. bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

4. persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;

5. toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.
Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului înaintat de Biroul de internări.

             Coplata se achită de pacient la casieria spitalului.