Începând din data de 01.04.2013, în conformitate cu dispozițiile art.74 alin.(1) lit.c) din H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 și a Hotărârii Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băilești, sunteți obligați să achitați coplata pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în valoare de 7 lei. Excepție fac :

1. serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa;

2. serviciile medicale acordate copiilor până la vârsta de 18 ani, tinerilor între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicilor sau studenţilor, dacă nu realizează venituri din muncă;

3. serviciile medicale bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

4. serviciile medicale acordate pensionarilor cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;

5. serviciile medicale acordate femeilor însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale. Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului înaintat de Biroul de internări.

             Coplata se achită de pacient la casieria spitalului.