Consiliul de administratie al Spitalului Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Bailești a stabilit cuantumul coplatii pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continua  la valoarea de 10 lei.

(1) Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, dupa cum urmeaza:

a)copiii pana la varsta de 18 ani;

b)tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni,ucenicii sau studentii;

c)bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

d)persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;

e)toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale;

f)persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane;

g)persoanele retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse, care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva.

h)donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificati ca fiind compatibili cu un pacient neinrudit sau inrudit, pentru evaluarea medicala finala in vederea donarii, donare si monitorizarea postdonare, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f) sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, si in cazul in care nu detin cod numeric personal, in termen de maximum un an de zile de la data primei prezentari la furnizorul de servicii medicale.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2) care solicita servicii medicale, vor declara ca nu sunt inregistrate in registrele de stare civila, cu exceptia copiilor de pana la 14 ani si a persoanelor cu handicap, pentru care declaratia se formuleaza de catre persoanele care le insotesc la furnizorul de servicii medicale.

(4) In toate cazurile in care se vor aplica prevederile alin. (2) furnizorii de servicii medicale vor anunta de indata organele de politie si serviciile de asistenta sociala din raza teritoriala a furnizorului de servicii medicale, in vederea efectuarii procedurilor de inregistrare a nasterii acestor persoane in registrele de stare civila conform legii sau identificarii lor, dupa caz.

(5) Fapta persoanei privind declararea neconforma cu realitatea constituie infractiune de fals privind identitatea si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor assistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022,  categoriile de asigurati scutite de coplata fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente(Primarie, Administatie Fiscala) ca se incadreaza in respectiva categorie, precum si cu documente si/sau, dupa caz, cu declaratie pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile privind realizarea sau nerealizarea unor venituri, conform modelului prevazut in norme.

Coplata se achita de pacient la casieria spitalului.