Spitalul Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băileşti este unul din cele mai vechi aşezăminte spitaliceşti din sud-vestul Olteniei, având în vedere repetatele epidemii care au loc între anii 1800-1883 pe teritoriul comunei Băileşti, pe 15 august 1888 subprefectul Plăşii Balta, consilier local dr. Polizu, subdirector general şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii s-au deplasat la Băileşti pentru alegerea locului unde se va construi spitalul.

Prin adresa nr. 3668 din 21.09.1888 Ministerul Lucrărilor Publice a trimis prefectului de Dolj, planul, devizul şi caietul de sarcini pentru construirea unui spital rural cu 30 de paturi în comuna Băileşti. Costul general al lucrărilor a fost estimat la 81.000 lei, iar articolul 21 din documentul întocmit prevedea ca, constructia să fie terminată în 10 luni.

La 11 noiembrie 1890 s-a inaugurat la Băileşti clădirea noului spital comunal cu 30 de paturi.

La sfârşitul anului 1892 în acest spital au fost internati şi trataţi 677  bolnavi  din care 465 bărbaţi , 147 femei  şi 65 copii. Tot în această perioadă au primit consultaţii gratuite 4868 bărbaţi şi 3612 femei. Primul doctor al Spitalului Rural Băileşti a fost dr. Ion Raţiu, care a funcţionat din 1890 până în 1902. Pe lângă acesta în cadrul spitalului mai lucrau dr. Enăchescu, un agent sanitar, o moase, un îngrijitor curăţenie. În anul 1916 Spitalul Comunal Băileşti era alcătuit din medic director – Galeriu, un subchirurg – Ionescu, o bucătăreasă, o spălătoreasă, 2 îngrijitori şi un vizitiu.

În anul 1928 în Spitalul Comunal Băileşti apare primul agent sanitar. În anul 1932 spitalul comunal Băileşti are 50 de paturi împărtit în două saloane unul bărbaţi şi unul femei.

Prima sala de operaţie a fost înfinţată în 1933 de către dr. chirurg Iorgulescu Ştefan venit de la Spitalul Brîncovenesc Bucureşti, acesta efectuând şi prima operaţie (apendicectomie).

Până în anul 1944 Spitalul Băileşti a funcţionat cu un singur medic. Începând din acest an apare necesitatea diferenţierii pe profile medicale astfel încât apar următoarele specialităţi: interne, pediatrie, chirurgie, obstetrica-ginecologie, TBC, ORL, oftalmologie si traumatologie.

În toamna anului 1951 în oraşul Băileşti ia fiinţă ambulatoriul spitalului. În anul 1957 conform HCM 1965 în fiecare secţie a spitalului a fost încadrat un medic. În anii 1960 patologia şi adresabilitatea către spitalul, deja orăşenesc Băileşti este mare şi datorită creşterii numărului populaţiei care ajunge la 18.000 locuitori astfel încât se ia hotărârea construirii unui nou spital, care să deservească atât populatia orasului cât şi a teritoriului arondat, numărul populaţiei fiind de 72.000 locuitori. Urmare acestui fapt în anul 1968 este dat în funcţiune noul Spital Orăşenesc Băileşti. Acesta avea un număr de 247 de paturi repartizat pe următoarele secţii : interne, chirurgie, obstetrica-ginecologie, pediatrie, nou-născuţi şi contagioşi.

Numărul cadrelor medicale în această perioadă ajunge la 268 de persoane din care: 21 medici, 142 personal mediu, 57 personal auxiliar, 48 muncitori.

În anul 1974 Spitalul Orăşenesc Băileşti  funcţiona cu un număr de 382 de paturi.

Din anul 2001 orașul Băileşti devine municipiu şi astfel Spitalul Orăşenesc devine Spitalul Municipal Băileşti.

Începând cu 1 octombrie 2013, cu acordul domnului Prof.Dr. Irinel Popescu, denumirea oficială a spitalului devine Spitalul Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băilești.

În prezent Spitalul Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băilești funcţionează cu următoarele secţii si compartimente:

 • Secţia medicină internă – 25 paturi
 • Secţia chirurgie generală – 25 paturi din care :
  – chirurgie generală – 16 paturi
  – oftalmologie – 3 paturi
  – otorinolaringologie – 3 paturi
  – ortopedie traumatologie – 3 paturi
 • Compartimentul de boli infecţioase – 15 paturi
 • Secţia obstetrică-ginecologie – 28 paturi din care :
  – obstetrică-ginecologie – 20 paturi
  – neonatologie – 8 paturi
 • Secţia pediatrie – 25 paturi
 • Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie – 5 paturi
 • A.T.I. – 5 paturi

MATERIAL PRELUCRAT ŞI ÎNTOCMIT DE DR. CIOBANU MARIN

SI PROF. CÎŞLARU CONSTANTIN