ACCEPTAREA INVESTIGAȚIILOR EFECTUATE DE ALTE UNITĂȚI SANITARE

Spitalul Municipal „Prof.Dr. Irinel Popescu” Băilești recunoaște din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor stabilite pentru acceptarea rezultatelor investigaţiilor efectuate, toate unităţiile sanitare (spitale, cabinete medicale, laboratoare, etc.) care sunt în contract cu casele județene de asigurări de sănătate.