Nivelul alocației de hrană pentru consumurile colective

lei/bolnav internat/zi

Lei
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – adulţi 17,6
Bolnavi TBC şi HIV/SIDA – copii 16,5
Bolnavi hepatită, neoplazici – adulţi 16,5
Bolnavi hepatită, neoplazici – copii 18
Bolnavi diabet – adulţi 16,5
Bolnavi diabet – copii 19,2
Bolnavi arşi 16,5
Alţi bolnavi adulţi 11
Lăuze 16,5
Bolnavi în leprozerii 21,9
Regim de hemodializă 9,9
Bolnavi psihici şi bolnavi psihici cu internare obligatorie 13,2
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 7,7
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial 11
Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural 5,5
Copii 0-3 ani 11
Copii 3-16 ani 13,2
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare 3,3
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 7,7
Bolnavi internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 21,3