Execuție bugetară  

Bilanț

 Contul de rezultat patrimonial

Contul de execuție a bugetului – cheltuieli

 2017 Trim. I      
Trim.II  
Trim. III
Trim. IV  
2018 Trim. I  
Trim. II  
Trim. III  
Trim. IV    
2019 Trim. I  
Trim. II  
Trim. III  
Trim. IV    
2020 Trim. I  
Trim. II  
Trim. III
Trim. IV    
2021 Trim. I  
Trim. II  
Trim. III  
Trim. IV